Louise spelar och sjunger under en musikandakt i Lycke kyrka under ledning av präst Lasse Alerås . Lugn, meditation, naturens grönska, hopp och tröst  är teman denna kväll.

Plats: Lycke kyrka

Tid: 26 maj kl 18.30

Torsby pastorat följer rådande restriktioner från folkhälsomyndigheten och iaktar försiktighet i samband med musikandakten.