Louise sjunger i Luciatid!

10 dec kl 18.30 Musikandakt i Lycke kyrka,(Kungälv kommun) Solosång och musik med Louise Wanselius. Präst: Karin Ulfheden.

15 dec kl 17.00 Julkonsert i Torsby kyrka,(Kungälv kommun) Torsby pastorats körer och instrumentalister.  medverkande: Anna Holl, Tomas Mellås, Louise Wanselius, Jonas Franke-Blom mfl. Präst: Karin Ulfheden.

mer info