Sånger och glimtar av kärlek

Louise och Peter Wanselius gör ett personligt och innerligt musikprogram för äldreboenden på Tjörn i Oktober månad 2019.