Can’t take my eyes off you!

Under september månad gör Louise turné för Göteborgs stad med ett personligt och innerligt program för vårdenheter, träffpunkter och seniorboenden.